Estonio Metalo


20071110出現TRHK的metal友,來自愛沙尼亞即蘇聯以西芬蘭以南東歐小國,第七次到香港旅行,同女朋友黎逗留一個禮拜之後泰國>柬埔寨>澳門經香港再返愛沙尼亞,全亞洲之旅歷時兩個月。
"This is our culture! Winter or day country ho dong, -20 dou yau lok suit, or day fung dong tin dou hur lui hang leung gor yuet!"
"Gum hoi sum? Lay lo sai ng siu lay?"
"Or hai joe freelance! Sheung dim fong gar dou duck!"
"Gum lay lui peng yau lei??? Ng sai joe?????"
"Gur yau regular job, but or day lay Asia lui hang gi chin resign jor!"
"Wah! Lan gang!"

上黎自然係觀光,TRHK成立以黎已經係外國metal友黎香港必蒲點(迷思地,香港metal友係唔會蒲TRHK的),但主要目的係送貨。自己唔係夾band,不過佢朋友開label,就係當地非常出名之Nailboard Records,主力簽當地樂隊。從來鍾意歐洲細國,尤期近東歐地區好似捷克、波蘭,地理同經濟原因冇幾多隊出到名,但成名又好地下又好接近聽過之樂隊同CD,接近100%係好野即係差唔多冇一隊係玩得差(最差都係差名氣嗟)同有自己國家獨有特色,愛沙尼亞之前接近未接觸過,冇預期之下聽更多驚喜,一間label風格可以咁多變化,雖然未有捷克玩咁多實驗亦偶有參差好多都係「平常野」,但質素搭救。要講,有幾隊較特別/較鍾意:

唔在意隊band來自邊度、出唔出名,正野確實唔少。試過有興趣而又有緣,希望有日你會遇得上。


「間label咁多band出咁多碟,一晚試晒,犀利喎!」
「證明而家香港賣metal生意幾咁興隆。」
「有咁多正野,TRHK會唔會入?」
「有緣自會相見。始終唔係出名band唔係大路野,入十隊band最終只有其中一兩隊band賣到一兩隻碟,其餘近一百隻存貨放係度冇人買,入黎有乜意思?」
「點都會有有心人上黎搵卦?」
「香港仲有幾多有心人?以前都仲話叫做有『有性趣』人士。而家d人已經連性趣都沒有了。只有怪身在香港。」